STARTSIDA FÖRETAGET KONTAKT PRESSINFO
FÖR BOKHANDELN
BOKLIGHETER
ENGLUNDS I MEDIA

Englunds Förlag är under uppbyggnad. Kris, konst och kultur är huvudsakliga profilområden.
Särskild kompetens inom trauma-journalistik och krishantering.
Förlaget producerar även ljudböcker genom Englund Audio.

Englunds Förlag ingår i
Liselotte Englund Media AB


UTGIVNINGSOMRÅDEN:

KRISJOURNALISTIK
Traumajournalistik /
Katastrofens öga
Fria pdf-utgåvor, krishantering


KONST
Årstider - naturanteckningar i ord och bild
Med naturen som förlaga

KULTUR
Bergslagshistoria
Lokalhistoria By Socken


LJUDBÖCKER

Englund Audio - totalproduktion på uppdrag samt egen utgivning


 

 
  Företaget    


Englunds Förlag AB

LÅNGSAM MEN TRÄGEN UPPBYGGNAD!

Fortfarande efter flera år är känslan "nyinflyttad" på Englunds Förlag. Eftersom uppbyggnaden av förlaget sker i ojämna steg och som en del av verksamheten inom Liselotte Englund Media AB så är takten medvetet mycket långsam, men inte utan tillförsikt ...

Böcker och ljudböcker kan köpas via bokhandeln, och även direkt från förlaget. Dessutom finns lite läsning som helt kostnadsfritt kan laddas ner som pdf, företrädesvis inom specialområdet krishantering och traumajournalistik.


Flera projekt är pågående. Under 2013 kommer det att röra på sig igen. Gör gärna några återbesök då och då, och följ utvecklingen!

Bokliga hälsningar,
Liselotte Englund


.
Englunds Förlag ligger vid Bysjön
längs Dalälven i sydöstra Dalarna
.

"Limes norrlandicus"
kallade Linné denna gränstrakt,
i mötet mellan nord och syd,
mellan gullviva och åkerbär,
mellan ek och slaguggla. 

 

 

 
     

   © 2017 Englunds Förlag AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |   forlag@englundmedia.se