STARTSIDA FÖRETAGET KONTAKT PRESSINFO
FÖR BOKHANDELN
BOKLIGHETER
ENGLUNDS I MEDIA

Englunds Förlag är under uppbyggnad. Kris, konst och kultur är huvudsakliga profilområden.
Särskild kompetens inom trauma-journalistik och krishantering.
Förlaget producerar även ljudböcker genom Englund Audio.

Englunds Förlag ingår i
Liselotte Englund Media AB


UTGIVNINGSOMRÅDEN:

KRISJOURNALISTIK
Traumajournalistik /
Katastrofens öga
Fria pdf-utgåvor, krishantering


KONST
Årstider - naturanteckningar i ord och bild
Med naturen som förlaga

KULTUR
Bergslagshistoria
Lokalhistoria By Socken


LJUDBÖCKER

Englund Audio - totalproduktion på uppdrag samt egen utgivning


 

 
  ÅRSTIDER - Naturanteckningar i ord och bild av Greger Johansson    


Med både pensel och penna

ÅRSTIDER - Naturanteckningar i ord och bild är ett för vår tid unikt dokument av framför allt den östgötska naturen med målande beskrivningar av upplevelser i olika biotoper med dess bevingade och fyrbenta innevånare. Arternas sätt att leva i sin speciella naturtyp skildras från målarens horisont i 142 färgbilder: akvareller, oljemålningar samt ett antal teckningar. Texten beskriver arternas förekomst och speciella egenheter under vinter, vår, sommar och höst. Allt upprepas och föds på nytt, lika från år till år men ändå inte. Varje händelse i naturen är unik, och med målarens skarpa öga skildras det upplevda på ett trovärdigt sätt. Vid fjäll, skogar, slättlandskap, sjöar eller hav inspirerar fåglar och andra till det konstnärliga uttrycket.

Boken är ett unikt dokument av svensk natur och dess invånare under vår, sommar, höst och vinter. I bildrika betraktelser har kunnigt skarpögda iakttagelser nedtecknats och blivit till naturprosa som förflyttar läsaren till ögonblicks möten med små under i storslagen natur. Inom motivkretsen trängs rävar och rådjur med spelande tjädrar och sjungande fåglar. Prasslande knastrig vintervass kontrasteras av vårspel i skog och sjö:

"Föreställningen med de knarrande åmande kniphannarna hör till vårens verkliga attraktioner. De till synes självmedvetna knipgubbarna är mycket vackra i sin kemiskt rena vithet, ofta i kontrast mot mörka vattenytor. Det gyllene ögat lyser guldgult i det sammetsgröna huvudets mörka skuggning. Det stora skimrande huvudet kastas bakåt i spelet så att nacken nästan lägger sig på ryggen”

GREGER JOHANSSON, naturmålare och skribent har alltsedan sin konstnärliga debut 1974 varit en flitig skildrare av det svenska landskapet med fåglar och andra djur i sina typiska miljöer. Akvareller, oljemålningar och litografier som ofta har sitt ursprung i ett omfattande skissmaterial, direkt inför motivet, är de vanligaste uttrycksmedlen. Bilderna har exponerats på museer och konstgallerier vid cirka 100 hundra separatutställningar och lika många samlingsutställningar. Illustrerade naturreportage, mestadels i dagspressen är en annan del av verksamheten.

Boken omfattar också en kort exposé över Greger Johanssons väg till naturmåleriet, och beskrivning av hans skapande arbete genom tre decennier.
ISBN: 978-91-977021-2-6

156 sidor
142 färgbilder
12 teckningar

Bokhandelsbeställningar via www.bokrondellen.se

Ca-pris. 350 kr

Pressmeddelande (pdf)

 


Greger Johansson. Foto: Mats Bergenbrink

 
     

   © 2017 Englunds Förlag AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |   forlag@englundmedia.se