STARTSIDA FÖRETAGET KONTAKT PRESSINFO
FÖR BOKHANDELN
BOKLIGHETER
ENGLUNDS I MEDIA

Englunds Förlag är under uppbyggnad. Kris, konst och kultur är huvudsakliga profilområden.
Särskild kompetens inom trauma-journalistik och krishantering.
Förlaget producerar även ljudböcker genom Englund Audio.

Englunds Förlag ingår i
Liselotte Englund Media AB


UTGIVNINGSOMRÅDEN:

KRISJOURNALISTIK
Traumajournalistik /
Katastrofens öga
Fria pdf-utgåvor, krishantering


KONST
Årstider - naturanteckningar i ord och bild
Med naturen som förlaga

KULTUR
Bergslagshistoria
Lokalhistoria By Socken


LJUDBÖCKER

Englund Audio - totalproduktion på uppdrag samt egen utgivning


 

 
  Traumajournalistik    


KATASTROFENS ÖGA
JOURNALISTERS ARBETE PÅ OLYCKSPLATS

Om medierapportering vid allvarliga händelser

Hur arbetar journalister på olycksplatser eller i samband med andra traumatiska händelser? Hur reagerar de själva på vad de upplever som professionella ögonvittnen, och på vilket sätt påverkar detta deras agerande på olycksplatsen?

Boken, som också finns publicerad som doktosavhandling, ger en rik forskningsöversikt över fältet traumajournalistik. Här redovisas också en fallstudie av reportrars och fotografers upplevelser av arbetet på olycksplatsen den tragiska oktobernatten 1998 då 63 ungdomar miste sina liv i Göteborg.

Författaren Liselotte Englund sökte ursprungligen svaret på varför medierapporteringen ser ut som den gör efter sådana traumatiska händelser. Sökandet efter svaret på den frågan ledde till omfattande innehållsanalys och en professionsstudie intervjuer. Resultatet sammanfattas i en analys i skärningspunkten mellan krispsykologi, katastrofpsykiatri, journalistik och teorier om yrkeskunnande.

Ur förordet av professor Tom Lundin:

" Den främsta målgruppen för boken är reportrar, pressfotografer och redaktionsledare samt blivande journalister, men även för personal inom polis, räddningstjänst och sjukvård är dessa kunskaper viktiga för samarbetet under kritiska omständigheter"

Ur BTJ:s recension (häfte 09114005, lektör Annika Panas):

" Katastrofens öga fyller en kunskapslucka inom forskningen just vad gäller journalisters krisreaktioner
och rapportering från katastrofer,
och deras arbetsvillkor nagelfars grundligt"

Organisationer/grupper:
VID INKÖP AV 10 EX ELLER FLER
TILL REDAKTIONER, ARBETSGRUPPER ELLER KURSER- BEGÄR OFFERT FÖR PRISUPPGIFT !

Beställningsblankett

TEL. 0226-700 40 eller forlag(at)englundmedia.se

Hårdband, 308 sidor

ISBN: 978-91-977021-0-2

Beställ boken i första hand via närmaste bokhandel,
eller i andra hand via e-post till:
forlag (at) englundmedia.se

Beställningsblankett

Högupplöst bild av omslaget

Innehåll, English Abstract & Summary

Boka föreläsning med Liselotte Englund


Bokhandelsbeställningar via Bokrondellen

Annons för "Katastrofens öga"

 
     

   © 2017 Englunds Förlag AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |   forlag@englundmedia.se