STARTSIDA FÖRETAGET KONTAKT PRESSINFO
FÖR BOKHANDELN
BOKLIGHETER
ENGLUNDS I MEDIA

Englunds Förlag är under uppbyggnad. Kris, konst och kultur är huvudsakliga profilområden.
Särskild kompetens inom trauma-journalistik och krishantering.
Förlaget producerar även ljudböcker genom Englund Audio.

Englunds Förlag ingår i
Liselotte Englund Media AB


UTGIVNINGSOMRÅDEN:

KRISJOURNALISTIK
Traumajournalistik /
Katastrofens öga
Fria pdf-utgåvor, krishantering


KONST
Årstider - naturanteckningar i ord och bild
Med naturen som förlaga

KULTUR
Bergslagshistoria
Lokalhistoria By Socken


LJUDBÖCKER

Englund Audio - totalproduktion på uppdrag samt egen utgivning


 

 
  ENGLUND AUDIO Ljudboksproduktion
Både egen utgivning och "on demand"
   


Sommaren 2008 bandades det första inlästa bokprojektet hos Englund Audio / Englunds Förlag: "Skymningsglöden" av Peter Lenken (Heidruns 2007). Inläsningen sändes sommaren 2008 som radioföljetong i 36 avsnitt i Sveriges Radio P4 Värmland.

Englunds Förlag planerar också utgivning av Skymningsglöden som ljudbok. Ett projekt som tyvärr har försenats jämfört med ursprungsplanen, bland annat på grund av produktion av bonusmaterial som ska medfölja.

Hösten 2009 utkom ljudboken "Bergslagshistoria - arkiven berättar" i mp3-format. Ytterligare ljudboksproduktion pågår. Däribland en inläsning av nyligen funna och i det närmaste okända noveller av hembygdsskildraren Carl Larsson i By.

Englunds Förlag/Englund Audio producerar också ljudböcker på uppdrag. Totalproduktion inklusive redaktörskap, ljudproduktion grafisk produktion av CD-omslag och eventuella booklets (trycksaker). Både vanligt Ljudboksformat och mp3.

Kontakta förlaget för offert.
Läs om Peter Lenkens inläsning av "Skymningsglöden"


Peter Lenken i "kakelugnsstudion" hos Englunds Förlag i By Kyrkby.

 
     

   © 2017 Englunds Förlag AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |   forlag@englundmedia.se