STARTSIDA FÖRETAGET KONTAKT PRESSINFO
FÖR BOKHANDELN
BOKLIGHETER
ENGLUNDS I MEDIA

Englunds Förlag är under uppbyggnad. Kris, konst och kultur är huvudsakliga profilområden.
Särskild kompetens inom trauma-journalistik och krishantering.
Förlaget producerar även ljudböcker genom Englund Audio.

Englunds Förlag ingår i
Liselotte Englund Media AB


UTGIVNINGSOMRÅDEN:

KRISJOURNALISTIK
Traumajournalistik /
Katastrofens öga
Fria pdf-utgåvor, krishantering


KONST
Årstider - naturanteckningar i ord och bild
Med naturen som förlaga

KULTUR
Bergslagshistoria
Lokalhistoria By Socken


LJUDBÖCKER

Englund Audio - totalproduktion på uppdrag samt egen utgivning


 

 
 

Fria pdf-utgåvor

Nedladdningsbar litteratur
inom krishantering och traumajournalistik.

   


Här nedan erbjuds en samling länkar till litteratur
som är fri för nerladdning men där återförsäljning är förbjuden.

Läs på skärmen eller skriv ut..


Publicerat av Liselotte Englund och medförfattare:
Ett dubbelt trauma? Medierapportering som stöd och belastning för överlevande efter olyckor och katastrofer.
Englund (2012) MSB - Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (populärvetenskplig projektrapport)

Bombattentatet i Oslo och skjutningarna på Utøya 2011 – Kamedo-rapport 97
Englund mfl (2012) Socialstyrelsen


Forskningsrapporten "Göteborgsbranden 1998. En studie av kommunikation, rykten och förtroende"
Englund, Liselotte (2000a): “Det journalistiska arbetet. Erfarenheter av ett svårt uppdrag” i Larsson, L Å & Nohrstedt, Stig Arne (red) (2000) Göteborgsbranden 1998. En studie av kommunikation, rykten och förtroende. Stockholm: SPF

Arbetsrapporten "Medier på olycksplatsen"
Englund, Liselotte (2002a): Medier på olycksplatsen. En studie av samspel mellan journalister och räddningspersonal under arbete i kris. Karlstad: Räddningsverket

Krishanteringslitteratur / handledningar :
Krishandelning för skolan: "När det värsta händer"
Myndigheten för skolutveckling

"Krisjournalistik - en introduktion för myndigheter"
utgiven av Krisberedskapsmyndigheten

På engelska:
"Crisis journalism. A guidance for government agencies"

Publikationer från Dart Center for journalism and trauma
Att rapportera om barn och trauma
Presentationsfolder av Dart Centers verksamhet

Publikationer från Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Akademiska sjukhuset, Uppsala:
Vuxenhandledning: Till dig som varit med om en svår händelse
Handledning: Barn och svåra händelser

Uppföljning av svenska resenärer efter Tsunamin 2004
Skottlossning i skolan

Publikationer från Rädda Barnen:
Länk till gratis pdf-litteratur från Rädda Barnen 
     

   © 2017 Englunds Förlag AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |   forlag@englundmedia.se