STARTSIDA FÖRETAGET KONTAKT PRESSINFO
FÖR BOKHANDELN
BOKLIGHETER
ENGLUNDS I MEDIA

Englunds Förlag är under uppbyggnad. Kris, konst och kultur är huvudsakliga profilområden.
Särskild kompetens inom trauma-journalistik och krishantering.
Förlaget producerar även ljudböcker genom Englund Audio.

Englunds Förlag ingår i
Liselotte Englund Media AB


UTGIVNINGSOMRÅDEN:

KRISJOURNALISTIK
Traumajournalistik /
Katastrofens öga
Fria pdf-utgåvor, krishantering


KONST
Årstider - naturanteckningar i ord och bild
Med naturen som förlaga

KULTUR
Bergslagshistoria
Lokalhistoria By Socken


LJUDBÖCKER

Englund Audio - totalproduktion på uppdrag samt egen utgivning


 

 
  Konst och Naturmåleri    


Egna utgivningar inom detta område startade 2008.
Englunds Förlag agerar också återförsäljare och ombud för organisationer och andra utgivare som saknar förlag.
En underbar samling av nordiskt naturmåleri finns nu till försäljning.

PRAKTBOK AV NORDENS FRÄMSTA NATURMÅLARE:

MED NATUREN SOM FÖRLAGA

Utgivare: Konstnärföreningen Nordic Wildlife Art.
Utg.datum: 2007-09-20
Pris: 350 kr inkl moms + frakt. (för f-pris, se www.bokrondellen.se)
ISBN-91-631-6043-9
Försäljningsombud: Konstnärerna, bokhandlar, gallerier samt Englunds Förlag (beställningsuppgifter, se nedan)

Drygt 30 naturmålare är representerade i boken;
Stanislaw Zoladz, Malin Ingvar-Nilsson, Bo Lundwall, Lennart Sand, Lennart Lannfjäll, Matsåke Bergström med flera.

167 sidor, rikligt illustrerade med målningar och skulpturer.
Texter om konstnärerna i anslutning till deras verk.

Läs mer här

Försäljning sker i första hand till Bokhandlar, antingen direkt eller vida Bokrondellen. Privata kunder hänvisas till närmaste bokhandel eller Internetbokhandel.

Övriga förfrågningar till:
forlag(snabel-a)englundmedia.se

telefon: 0226-700 40SIDENSVANS.
Stentryck av Malin Ingvar-Nilsson


ISBN-91-631-6043-9
 
     

   © 2017 Englunds Förlag AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |   forlag@englundmedia.se