STARTSIDA FÖRETAGET KONTAKT PRESSINFO
FÖR BOKHANDELN
BOKLIGHETER
ENGLUNDS I MEDIA

Englunds Förlag är under uppbyggnad. Kris, konst och kultur är huvudsakliga profilområden.
Särskild kompetens inom trauma-journalistik och krishantering.
Förlaget producerar även ljudböcker genom Englund Audio.

Englunds Förlag ingår i
Liselotte Englund Media AB


UTGIVNINGSOMRÅDEN:

KRISJOURNALISTIK
Traumajournalistik /
Katastrofens öga
Fria pdf-utgåvor, krishantering


KONST
Årstider - naturanteckningar i ord och bild
Med naturen som förlaga

KULTUR
Bergslagshistoria
Lokalhistoria By Socken


LJUDBÖCKER

Englund Audio - totalproduktion på uppdrag samt egen utgivning


 

 
 

Lokalhistoria över By Socken, Södra Dalarna

 

   
 

BÖCKER OCH ARTIKLAR AV PROFESSOR K SUNE LARSSON

Läs artikeln "Hem, hemma, hembygd i fulltext:
Ladda ner pdf här

 HEMBYGDSSKILDRAREN CARL LARSSON I BY

Faksimil av en lokalhistorisk novell från 1945:
En ny tid är nära
av författaren och hembygdsskildraren Carl Larsson i By

Häftad, 6 sidor, Omslag i fyrfärg, inlaga svartvit,
60 kr inkl. moms + porto
.
Finns återstående exemplar på By Hembygdsgård/By Sockengille.

Utgiven till förmån för Svenska Litografförbundets Invalidfond, 1945
Omslag av Tore Jonsson, Redigerad av Gustaf Lindblom
Omslag och illustrationer är utförda av förbundsmedlemmar.
Nytryck av faksimil 2007
Centrumtryck, Avesta
Utgiven av Englunds Förlag, By Kyrkby
för By Sockengille

*******************************************************

SKRIVET OM CARL LARSSON I BY:
Professor Lars Furuland i Uppsala har forskat och skrivit om Carl Larsson i By. Se källförteckning här

MER FÖRFATTAT AV CARL LARSSON I BY:
Gå in här på "antikvariat.net" (skriv "Carl Larsson i By" i sökrutan) och botanisera bland alla Carl Larsson-böcker som finns att köpa på landets antikvariat. Du får säkert ett sextiotal träffar...

Faksimil av novell
Carl Larsson i By, 1945

   
     

   © 2017 Englunds Förlag AB  |  Telefon 0226-700 40  |  Djupviksvägen 7,  774 99 By Kyrkby  |   forlag@englundmedia.se